Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το σχολείο μας συμμετέχει κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με δύο προγράμματα etwnning τα οποία υλοποιούνται από τις τάξεις Ε’2 και ΣΤ’1.
Ευρωπαϊκά προγράμματα etwnning