Ο καλός μας ο καιρός

Εξωτερική Θερμοκρασία
Νοέμβριος 19, 2018, 11:53 μμ
10.3
°C
1017.0
hPa
10
%
0
km/h
1.0
mm
4000
m
-20.0
°C
Ψυχομετρία
Νοέμβριος 19, 2018, 11:53 μμ
10.3
°C
10.3
°C pot.
10.3
°C equiv.
1.5
°C
Υγρό θερμόμετρο (Wet Bulb)
 
1014.1
hPa
10
%
0.77
g/kg
7.81
g/kg
σε κορεσμό
-20.0
°C
126
Pa
 
1257
Pa
σε κορεσμό
1.2457
kg/m³
12.30
kJ/kg
2.3
%
Ανατολή-Δύση Ηλίου Σελήνης
Νοέμβριος 19, 2018, 11:53 μμ
7:15 πμ
5:07 μμ
147811151
km
0.5396
°
87
%
Αυξάνουσα Ημισέληνος
12 μέρες, 6 ώρες
2:49 πμ
3:22 μμ
390636
km
0.5098
°